Header image alt text

Søndergien

Byens Hus

Velkommen til Søndergien Byens Hus

Ny Bestyrelse Søndergien Byens Hus   2016 

Formand: Bilal Yücelbas

Kasser: Louise Tromborg

2 årig bestyrelsesmedlem: Lütfiye Yücelbas 

2 årig bestyrelsesmedlem: Else Nikolajsen

1 årig bestyrelsesmedlem: Nurcan Üstün

Suppleanter

1. Suppleant: Linda Mikkelsen

2. Suppleant:  Lotte Rasmussen

Repræsentant fra Bo Trivsel: Islim Kilic

Revisor: Poul Erik Skov-Hansen

Revisor Suppleant: Bente Sørensen